Ce temă ți-a plăcut?
Votează!
 
Română (România)
Home Școli Școala Slobozia Bradului SCOALA CU CLASELE I-VIII SLOBOZIA BRADULUI

 

Şcoala  cu  clasele I-VIII  Slobozia  Bradului  este  locaşul  învăţământului  din comuna  Slobozia Bradului care  este situată în sudul judeţului Vrancea, la contactul dintre Subcarpaţii de Curbură ai Vrancei şi Câmpia înaltă a Râmnicului. Are ca vecini comunele Tâmboeşti în N, Obrejiţa în E şi Podgoria (judeţul Buzău) în SE.

Comuna Slobozia Bradului are în componenţa sa şase sate: Slobozia Bradului - satul reşedinţă de comună, Coroteni, Cornetu, Valea Beciului, Lieşti şi Olăreni. În această comună trăiesc aproape 6000 de locuitori din care 70% sunt de etnie rromă, iar restul sunt români.

slobozia2Cea mai mare parte a cetăţenilor de etnie rromă se ocupă cu comerţul ambulant prin toată ţara. Cu banii obţinuţi îşi construiesc case de locuit   în stil specific etniei.Românii, în cea mai mare parte, se ocupă cu agricultura. Cultivă viţă de vie pe suprafeţe întinse, porumb, grâu, floarea soarelui etc.

În ultimii 10 ani comuna a intrat într-un proces de transformare, cum nu a mai fost până acum. S-au construit şase km de şosea modernă asfaltată, au fost date în folosinţă două şcoli noi în satele Cornetu  şi Coroteni, s-au pietruit aproape toate drumurile din comună. Sunt în curs de construcţie o biserică nouă în satul Coroteni, s-au  finalizat  lucrările la un centru de zi, există alimentare cu apă  curentă   în toată comuna.

Şcoala  cu   clasele  I-VIII  Slobozia  Bradului  este  şcoala  cu  personalitate  juridică  şi  are  în  subordine  structurile  şcolare: Grădiniţa  cu  Program  Normal  Slobozia  Bradului, Şcoala  cu  clasele I-VIII Coroteni, Grădiniţa  cu  Program  Normal  Coroteni,  Şcoala  cu  clasele  I-IV Cornetu şi  Grădiniţa  cu  Program  Normal Cornetu.

Spaţiul de şcolarizare  de  la  Şcoala  cu  clasele I-VIII Slobozia  Bradului  a  fost  extins cu  cinci săli de clasă, iar corpul vechi de clădire a  fost  reabilitat (reparare acoperiş, schimbare  tâmplărie şi a pardoseală, refacere  instalaţie  electrică, introducere  apă  curentă  în  şcoală, introducere  încălzire cu  centrală  termică).

Învăţământul îşi are începuturile în forme organizate, încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Marele boier Şuţu, care avea o mare moşie lângă satul Slobozia Bradului, a alocat spaţiu pentru şcoală undeva pe lângă conacul său de aici. Tot el s-a preocupat şi de aducerea unor dascăli din oraşele apropiate pentru a preda în această şcoală.   La începutul secolului al XX-lea, după reformele promovate de Spiru Haret, în mijlocul satului a fost construită prima clădire a şcolii, formată din două săli de clasă şi o cancelarie. În anii ce au urmat, pentru că spaţiul devenea tot mai neîncăpător, au mai fost construite încă două săli de clasă.  La început funcţionau numai clasele I-IV. Din 1956 a început să funcţioneze şi ciclul gimnazial cu După 1970 populaţia satului Cornetu (locuit numai de rromi) a început să crească într-un ritm foarte rapid, astfel că vatra acestui sat a început să devină tot mai neîncăpătoare. Ca urmare tot mai multe familii de rromi au început să se mute în satele vecine, printre care şi Slobozia Bradului.

În prezent satul Slobozia Bradului este locuit cu rromi în procent de aproape  80%. Ca urmare a acestui fenomen populaţia şcolară a început să crească. La cutremurul de pământ din 1977 clădirea şcolii a fost grav avariată şi nu s-au mai putut desfăşura cursuri şcolare în ea. Imediat după cutremur a început construirea unei noi clădiri cu etaj, dată în folosinţă în 1979.  În 1975 a fost construită o clădire cu o sală şi anexe pentru atelierul-şcoală, atelier care a funcţionat până în 1990. În 1976 fostul C.A.P. Slobozia Bradului a construit o grădiniţă de copii cu două săli de grupă, cantină, baie şi alte anexe.

 

În prezent cursurile şcolare se desfăşoară în două schimburi în douăsprezece săli de clasă: zece în clădirea şcolii, una în fostul atelier.La învăţământul primar sunt unsprezece clase şi îşi desfăşoară cursurile dimineaţa, iar la învăţământul gimnazial sunt zece clase şi învaţă dupăamiaza. Există  o  singură  grupă  de  grădiniţă  care  funcţionează   într-o  sală  amenajată  pentru  destinaţia  grădiniţă. Spaţiul  este  insuficient  pentru  a  putea  cuprinde  toţi  copiii  de  vârstă  preşcolară. De  asemenea,  în  şcoală,  se  desfăşoară  cursurile  ,,A  DOUA  ŞANSĂ,,  - o  grupă  învăţământ  primar  şi  o  grupă  învăţămât  secundar,  în  cadrul  proiectului  ,,Şcoala – o  şansă  pentru  fiecare,, finanţat  de  A.N.R.  şi  cursuri  ,,Şcoală  după  şcoală ,,  în  cadrul  proiectului ,,Toţi  la  grădiniţă – toţi  în  clasa I,,.

În anul şcolar 2010-2011 sunt înscrişi în şcoală 680 de copii  numai  la  Şcoala  Slobozia  Bradului, iar tendinţa este ca acest număr să crească. În ultimii ani în clasa I se înscriu tot mai mulţi copii -90 copii. Spaţiul de şcolarizare la grădiniţă şi şcoală devine tot mai neîncăpător.

Ca urmare a demersurilor întreprinse şi a studiilor efectuate, este  aprobat  proiectul pentru construirea unei noi grădiniţe cu opt grupe de copii  de  vârstă 3-6 ani.

Biblioteca şcolară a fost completată cu noi volume primite prin proiecte guvernamentale şi ale învăţământului rural încât  astăzi  are  5000  de  volume.

slobozia1Pe  lângă  şcoală  funcţionează   Centrul  de  Documentare  şi  Informare (C.D.I.) cu  profesor  documentarist  calificat. 

În prezent şcoala beneficiază de două laboratoare de informatică. Unul  este primit de la guvern şi are instalat programul AEL.  Al doilea laborator, este obţinut prin implementarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", proiect relizat împreună cu Consiliul  Local. Acest proiect este coordonat de Ministerul  Comunicaţiilor şi Tehnologia Informaţii. 

De asemenea, prin  grija  Consiliului  Local,  în  prezent  se  lucrează  la  amenajarea  unei  baze  sportive  pentru  elevii  de  la  Slobozia  Bradului.

Tot  personalul  care  lucrează  în  cadrul  şcolii  este  calificat:

O educatoare, 11 învăţători,2 învăţători de limba rromani, 16 profesori, un secretar şcoală   cu studii superioare, un muncitor de întreţinere şi doi îngrijitori.

Pentru Şcoala Slobozia Bradului se ridică în prezent două mari probleme, greu de rezolvat:

1. Lipsa de interes pentru învăţământ manifestată atât de părinţii, cât şi de copiii rromi;

2. Numărul mare de copii rromi care abandonează timpuriu şcoala.

Calitatea învăţământului are mult de suferit din aceste motive.

Deoarece  putem  spune  că  este  şcoala  cu  mari  contraste,  în  ciuda  problemelor  precizate  mai  sus,  avem  şi  motive  de   mândrie  nemărginită  când  pronunţăm  numele  unor  elevi   care  au  desluşit  tainele  slovelor  pe  băncile  şcolii  noastre: ANDREI   ALEXANDRU, fost olimpic  naţional  la  matematică, fost  elev  al  Liceului  UNIREA – FOCŞANI, actualmente  student  la  PARIS,  în  FRANŢA,  la  matematică.

Elevul ION  MARIN  din clasa a VII-a A a ocupat locul al II-lea la Faza naţională a Olimpiadei de limba rromani desfăşurată în luna aprilie 2007 la Mangalia. Elevul STOICA  MARIUS a  obţinut  menţiune  la  Faza judeţeană la Olimpiada de Biologie în 2008. 

Activităţile extracurriculare sunt cuprinse în Calendarul activităţilor educative ale şcolii.Amintim  aici  doar  câteva  dintre  ele.

În fiecare an la 15 ianuarie este sărbătorit marele poet Mihai Eminescu. Anul  acesta,  activitatea  dedicată  luceafărului  poeziei  româneşti,  a  fost  organizată  de  C.D.I. Slobozia  Bradului,  prilej  cu  care  ne-am  bucurat  de  prezenţa  unor  personalităţi importante din  cadrul  CCD FOCŞANI  şi ISJ Vrancea.

De fiecare dată la 24 ianuarie sărbătorim  importanţa  istorică  a  evenimentului  dar şi  zilele  şcolii. În  ultimii  doi  ani  ne-am  simţit  mândri  că  am  fost  parteneri  şi  invitaţi ai  Liceului  Unirea  Focşani  pentru  sărbătorirea  acestui  deosebit  eveniment.

La 8 aprilie se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Rromilor. Cu acest prilej este prezentată importanţa acestui eveniment, după care are loc un program artistic  care  se  desfăşoară  la  nivel  local  dar   şi   judeţean.

Programe

În   prezent,  la  nivelul  şcolii  se  derulează  proiecte  educaţionale  precum:,,Şcoala -o  şansă  pentru  fiecare,, , ,,Toţi  la  grădiniţă, toţi  în  clasa I,, , ,, Proiectul IT&Science Caravan,, în parteneriat  cu  Liceul  Unirea – Focşani, ,,Elevii  propun  soluţii  la  problemele rromilor,,.

Astfel,  şcoala  este  a  tuturor  celor  care  vor  să  înveţe  şi  să  progreseze.