Ce temă ți-a plăcut?
Votează!
 
English (United Kingdom)
Home Școli Școala Slobozia Bradului

Site-ul şcolii Slobozia Bradului - aici

There are no translations available.

 

Şcoala  cu  clasele I-VIII  Slobozia  Bradului  este  locaşul  învăţământului  din comuna  Slobozia Bradului care  este situată în sudul judeţului Vrancea, la contactul dintre Subcarpaţii de Curbură ai Vrancei şi Câmpia înaltă a Râmnicului. Are ca vecini comunele Tâmboeşti în N, Obrejiţa în E şi Podgoria (judeţul Buzău) în SE.

Comuna Slobozia Bradului are în componenţa sa şase sate: Slobozia Bradului - satul reşedinţă de comună, Coroteni, Cornetu, Valea Beciului, Lieşti şi Olăreni. În această comună trăiesc aproape 6000 de locuitori din care 70% sunt de etnie rromă, iar restul sunt români.

slobozia2Cea mai mare parte a cetăţenilor de etnie rromă se ocupă cu comerţul ambulant prin toată ţara. Cu banii obţinuţi îşi construiesc case de locuit   în stil specific etniei.Românii, în cea mai mare parte, se ocupă cu agricultura. Cultivă viţă de vie pe suprafeţe întinse, porumb, grâu, floarea soarelui etc.

În ultimii 10 ani comuna a intrat într-un proces de transformare, cum nu a mai fost până acum. S-au construit şase km de şosea modernă asfaltată, au fost date în folosinţă două şcoli noi în satele Cornetu  şi Coroteni, s-au pietruit aproape toate drumurile din comună. Sunt în curs de construcţie o biserică nouă în satul Coroteni, s-au  finalizat  lucrările la un centru de zi, există alimentare cu apă  curentă   în toată comuna.

Şcoala  cu   clasele  I-VIII  Slobozia  Bradului  este  şcoala  cu  personalitate  juridică  şi  are  în  subordine  structurile  şcolare: Grădiniţa  cu  Program  Normal  Slobozia  Bradului, Şcoala  cu  clasele I-VIII Coroteni, Grădiniţa  cu  Program  Normal  Coroteni,  Şcoala  cu  clasele  I-IV Cornetu şi  Grădiniţa  cu  Program  Normal Cornetu.

Spaţiul de şcolarizare  de  la  Şcoala  cu  clasele I-VIII Slobozia  Bradului  a  fost  extins cu  cinci săli de clasă, iar corpul vechi de clădire a  fost  reabilitat (reparare acoperiş, schimbare  tâmplărie şi a pardoseală, refacere  instalaţie  electrică, introducere  apă  curentă  în  şcoală, introducere  încălzire cu  centrală  termică).

Învăţământul îşi are începuturile în forme organizate, încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Marele boier Şuţu, care avea o mare moşie lângă satul Slobozia Bradului, a alocat spaţiu pentru şcoală undeva pe lângă conacul său de aici. Tot el s-a preocupat şi de aducerea unor dascăli din oraşele apropiate pentru a preda în această şcoală.   La începutul secolului al XX-lea, după reformele promovate de Spiru Haret, în mijlocul satului a fost construită prima clădire a şcolii, formată din două săli de clasă şi o cancelarie. În anii ce au urmat, pentru că spaţiul devenea tot mai neîncăpător, au mai fost construite încă două săli de clasă.  La început funcţionau numai clasele I-IV. Din 1956 a început să funcţioneze şi ciclul gimnazial cu După 1970 populaţia satului Cornetu (locuit numai de rromi) a început să crească într-un ritm foarte rapid, astfel că vatra acestui sat a început să devină tot mai neîncăpătoare. Ca urmare tot mai multe familii de rromi au început să se mute în satele vecine, printre care şi Slobozia Bradului.

În prezent satul Slobozia Bradului este locuit cu rromi în procent de aproape  80%. Ca urmare a acestui fenomen populaţia şcolară a început să crească. La cutremurul de pământ din 1977 clădirea şcolii a fost grav avariată şi nu s-au mai putut desfăşura cursuri şcolare în ea. Imediat după cutremur a început construirea unei noi clădiri cu etaj, dată în folosinţă în 1979.  În 1975 a fost construită o clădire cu o sală şi anexe pentru atelierul-şcoală, atelier care a funcţionat până în 1990. În 1976 fostul C.A.P. Slobozia Bradului a construit o grădiniţă de copii cu două săli de grupă, cantină, baie şi alte anexe.